Oproep aan verontrusten binnen de GKv


In de laatste maanden zijn op vier plaatsen in het land (Zwolle, Heemse, Hoogkerk en Pijnacker) avonden belegd om aan verontruste broeders en zusters voorlichting te geven over de situatie binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de noodzaak tot reformatie.

De lezingen die door ondergetekenden zijn gehouden, worden in dit nummer tezamen gepubliceerd in de volgorde zoals ze op deze avonden zijn uitgesproken.

De lezing van ds. Heres handelt over de redenen die ten grondslag liggen aan de vrijmaking van de GKv te Dalfsen. Daarin klinkt een krachtig appel door: Kom, ga met ons, en doe als wij.

De lezing van ds. De Marie betreft een taxatie van de huidige toestand binnen de GKv tegen het licht van de Schrift. Daarin wordt de ernst van de situatie benadrukt.

In de laatste lezing door ds. Van Gurp wordt voorgehouden welke weg de Schrift wijst om uit de benarde en gevaarlijke situatie te worden bevrijd. Het is de weg van terugkeer naar Gods Woord en vrijmaking.

De lezing van deze drie artikelen is ook van belang voor de leden van De Gereformeerde Kerken, immers wie meent te staan moet toezien dat hij niet valt.

P. van Gurp

E. Heres

S. de Marie