EO-Jongerendag


De EO organiseert op 14 juni de 40e Jongerendag. Waarschijnlijk gaan er wel een aantal klasgenoten van jullie naartoe. Misschien hebben ze je wel uitgenodigd om mee te gaan. Wat moet je ervan denken? Waarom zou je wel of niet gaan?

Gods Woord

In de kerk horen we elke zondag Gods Woord. Op Goed Begin wordt ook gesproken vanuit Gods Woord. Hoe zit dat met de EO-Jongerendag?

Dit jaar is het thema One. Eén van de teksten waar het om gaat is Johannes 17:21-23. Met die tekst wil de organisatie bereiken dat jongeren ontdekken dat ze één zijn met God en met elkaar. Ze leggen de tekst zo uit, dat God hier aan iedereen wil laten weten dat je bij zijn eenheid mag horen. Je mag onderdeel zijn van Gods team en eenheid met Hem ervaren.

Als je het hele Bijbelgedeelte leest, zie je dat de boodschap van deze tekst verdergaat. De Here Jezus vraagt de Vader hier dat Gods kinderen één zijn in de waarheid van Gods Woord (vers 17). Hij vraagt dat omdat die eenheid ervoor zorgt dat anderen zullen erkennen dat Christus door de Vader naar de wereld gezonden is.

Het gaat dus om één zijn met God en anderen in het geloof in Gods ware Woord. En niet om een goed gevoel buiten Gods Woord om van: God wil laten weten dat je erbij mag horen. En dat mag je ook voelen.

Dat is wel een boodschap die gemakkelijk is. Die lekker valt. Heerlijk, één zijn met God en anderen! Dat voelt goed! En ik word niet eens opgeroepen Gods hele Woord te geloven.

Een goed-gevoel-boodschap.

Iemand die er vorig jaar was schreef:

De kern van de boodschap op de EO-Jongerendag is dat Christus je in de vrijheid gebracht heeft, jou heeft vrijgemaakt. Dat je die overwinning mag voelen. Dat het nu feest is, dat je je nu onbelemmerd mag uitleven, ook dansend en springend.

Er wordt gesproken vanuit de mens. Vanuit de behoeften die de mens heeft. Over onze zonde en Gods wet wordt niet gesproken. En als er niet over zonde en over Gods wet wordt gesproken, zien we onze plaats tegenover God niet goed. Dan zien we niet dat we genade nodig hebben. We zien de heiligheid van God niet. We zien dan ook niet de grote genade van de bevrijding van de straf op die zonden. Jezus is dan ook geen Verlosser voor je, maar een Vriend. Een Partner die je om hulp vraagt. Met wie je je er samen doorslaat. God wordt een God die ons wel een te gek feestje gunt en die er plezier in heeft als jij helemaal los kunt gaan.

We vragen de HERE op zon manier ook niet ootmoedig om vergeving en om bekering, maar kiezen zelf voor Hem. Zoals een van de sprekers van vorig jaar zei: God kijkt in de arena of er iemand is die zijn hart openzet. Als God zon hart ziet, dan zegt Hij: Yes, yes! Yeah! Nu kan Ik eindelijk werken.

Wat erg, hè. Misschien weet je wel welk woord hierbij hoort. Remonstrants. De remonstranten zeiden ook dat je zelf kunt kiezen voor God. Maar het is God zelf die het geloof in je werkt.

Weet je wat wij belijden over de bekering? Je kunt het lezen in de Dordtse Leerregels (p. 491 van ons kerkboek, artikel 12). Deze bekering, deze wedergeboorte is niet minder krachtig dan Gods werk van de schepping of van de opwekking van de doden. Ook staat daar dat God dit wonder werkt op een bovennatuurlijk, zeer krachtige, liefdevolle, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke manier!

Dat is wat anders dan wat je op de EO-Jongerendag hoort: je zet je hart open, kiest voor Jezus en je danst, huppelt en bent helemaal in de Heer. Hierin krijgt God niet de eer die Hem toekomt.

De spreker van vorig jaar sprak ook heel verkeerd over de kerk. Wat hij zei kwam er eigenlijk op neer dat geloven in een orthodoxe traditionele kerk één grote bezoeking is. De presentator van vorig en ook van dit jaar vaart mee met de Gay Pride.

Al met al kun je je afvragen of het tot Gods eer is wat er gezegd wordt, of dat mensen gewoon doen en zeggen wat ze zelf vinden en voelen. Is het echt een eredienst aan God of is het een dienst naar je eigen wil, een eigenwillige eredienst?

Muziek of Geest

Maar er zijn niet alleen sprekers. Er is ook muziek. Stel je voor dat je met 25.000 jongeren in de Arena staat. Vanaf de allereerste seconde wordt je door ritmes meegesleurd naar duizelingwekkende hoogtes en wordt er gesprongen en gedanst. Iemand die er was, schrijft: De tekst moet door de muziek worden gedragen en versterkt. Dat is in de Arena niet het geval. Daar staat de muziek voorop. De teksten zinken in het niet bij zoveel herrie. Ze zijn niet te verstaan. Maar het hele stadion komt in beweging. Mensen lijken hun zelfbeheersing te verliezen. Er wordt gezegd dat de Heilige Geest aan het werk is. Zo wordt het ook ervaren. Maar werkt de Heilige Geest zo?

Maar zo lezen we het niet in de Bijbel. De vervulling met de Heilige Geest blijkt vooral in het groot spreken over Christus. Petrus ging niet gek doen na de uitstorting van de Heilige Geest. Maar hij preekte over het grote werk van Christus (lees de pinksterpreek van Petrus maar in Hand. 2). De Heilige Geest raakt mensen niet aan met muziek, maar met het evangelie. De Heilige Geest verheerlijkt Christus. Omdat Hij de Geest van Christus is. Hij wekt het geloof niet op uit je gevoel of door muziek, maar door het Woord. Al die duizenden mensen uit Handelingen 2 kwamen niet tot geloof omdat Petrus schreeuwerig zijn zelfbeheersing verloor, door muziek of door iets anders. Nee, die mensen kwamen tot geloof door Gods Woord!

Ook over de inhoud van songteksten en opwekkings-liederen kunnen we nog heel veel zeggen. Ook in die teksten staat de mens centraal. Misschien kun je opwekkingslied 507 en Psalm 92 met elkaar vergelijken. Opwekking 507 is gebaseerd op Psalm 92. Het opwekkings-lied zegt niet meer dan dat God reden geeft om blij te zijn en te dansen. Als je het zingt kun je eraan denken dat je een baantje hebt gekregen, gewoon blij bent, dat je een gezellige dag hebt of allerlei andere dingen waardoor God maakt dat je blij kunt zijn. Als je Psalm 92 leest, zie je dat de psalmdichter blij is om Gods grote daden, om het werk van zijn hand, omdat de HERE rechtvaardig zal oordelen over goddelozen en rechtvaardigen. Zie je het verschil in wie centraal staat: God of mens?

Opwekking 507

t Is goed om U te ontmoeten,

met uw kinderen U te prijzen.

U geeft mij vrolijkheid, Heer;

k zing een lied en geef U eer.

t Is goed om U te ontmoeten,

met uw kinderen U te prijzen.

U geeft mij vrolijkheid, Heer;

k zing een lied en geef U eer.

U laat mijn voeten dansen,

U vult mij met uw lied;

U geeft mij reden voor een feest,

een feest.

t Is goed om U te ontmoeten,

met uw kinderen U te prijzen.

U geeft mij vrolijkheid, Heer;

k zing een lied

k zing een lied

k zing een lied

en geef U eer.

Nu wij

Maar wat kunnen wij hier nu mee? Misschien kun je nu beter uitleggen aan je klasgenoten waarom je niet meegaat. Dat is goed. Maar er is meer. Op de EO-Jongerendag zien we gebeuren wat wij van onszelf ook eigenlijk willen. Wij willen ook graag onszelf in het middelpunt plaatsen. Ook wij zijn meer uit op onze eigen eer dan op Gods eer. Wij willen ook eigenlijk niet dat Gods Woord als een heel scherp zwaard in ons leven snijdt. We willen zelf ook een goed gevoel bij het geloof ervaren. We maken de boodschap voor onszelf en voor anderen ook liever zachter en vriendelijker. We gebruiken het ook liever net een beetje anders, laten even een zin weg, zodat iemand anders het wel wil horen. Wij zingen geen Opwekking, maar zing je de Psalmen altijd tot Gods eer? Zing je altijd met je hele hart mee in de kerk?

En wanneer we de leegte zien op de EO-Jongerendag, dan danken we de HERE ook voor wat Hij aan ons geeft. Hij geeft ons elke zondag preken die zijn hele Woord verkondigen. Hij geeft ons de kerk om ons bij zijn Woord te bewaren. En Hij bekeert ons met dezelfde kracht als waarmee Hij de aarde heeft gemaakt.

Daarom is het goed om de HERE te loven, van 's morgens vroeg tot in de nacht (Psalm 92).