Catechismus - Zondag 14


Naar aanleiding van Zondag 14 willen we jullie deze keer iets vertellen over de geboorte van onze Middelaar.Lezen: Lucas 2:1-20Zingen: Gezang 7:1,3,6

Geboorte

In het Bijbelboek Lucas kunnen we het evangelie lezen van de geboorte van Gods Zoon.

In Lucas 2 lees je over de reis van Jozef en Maria naar Betlehem. Ze moesten zich inschrijven omdat keizer Augustus het had gezegd. Hij wilde zijn volk tellen. In Betlehem was geen plek meer in een herberg (een soort hotel) en daarom moesten ze overnachten in een dierenverblijf. In die nacht is hun zoon Jezus geboren.

We zeiden hun zoon maar eigenlijk is het anders. De mensen uit die tijd zagen Jezus wel als de zoon van Jozef en Maria. Wij lezen in Lucas 1 dat het een beetje anders is.

De engel Gabriël kwam op een dag bij Maria en vertelde dat ze een zoon zou gaan krijgen. Maria begreep dit niet, want ze was nog niet getrouwd, ze was nog een jonge vrouw, een maagd. Alleen getrouwde mannen en vrouwen kunnen kinderen krijgen.

Maar dan zegt Gabriël iets wat voor ons mensen niet te begrijpen is. Jozef zal niet de vader zijn van deze zoon. God de Vader zal de Vader zijn.

De Heilige Geest zal ervoor zorgen dat Maria in verwachting zal raken. En dat uit haar de Zoon van God geboren zal worden.

Je toekomst

Weet jij al wat je later worden wil?

Heb jij al wel eens nagedacht over jouw toekomst?

Hoe je toekomst eruit zal zien, dat weet je nog niet. De Here zal jouw leven zo sturen zoals Hij het wil.

De Here Jezus wist wel hoe Zijn leven hier op aarde zou gaan verlopen. Dit zou een moeilijk leven worden vol pijn en verdriet. Toch koos Hij ervoor een mens te worden net als wij.

Wij hadden hierin geen keus. Jij hebt niet zelf gekozen om een mens te worden en om geboren te worden. De Here God heeft dat bepaald.

Bij de Here Jezus was dat anders. Hij koos er Zelf voor. Hij offerde Zichzelf op uit liefde voor ons.

De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat Maria zwanger werd. Maria een gewone zondige vrouw. Een familielid van koning David. Door deze vrouw heeft Gods Zoon vlees en bloed aangenomen, dit betekent dat Hij net zo mens werd als wij.

Hij was ook gemaakt van vlees en bloed. Hij moest als kind ook dingen leren. Hij had blijdschap en verdriet.

Het enige verschil was dat de Here Jezus geen zonden, verkeerde dingen, deed.

De Here Jezus wist als kind al dat Hij de Zoon van God was (zie Lucas 2:49).

Als Hij twaalf jaar is, reist Hij met Zijn ouders naar de tempel.

Als Zijn ouders teruggaan blijft Hij achter. Zijn moeder is ongerust en als ze Hem eindelijk vinden, zegt ze: Waarom heb je ons dit aangedaan?

De Here Jezus antwoordt dan dat Hij bezig is met het werk voor Zijn Vader in de hemel.

Middelaar

De Here Jezus is onze Middelaar. Een paar artikelen geleden vertelden we al dat de Here Jezus bemiddelt tussen de Here God en ons.

Wij doen elke dag zonden en maken een grote schuld bij God. De Here is hierover boos.

De Here Jezus zorgt dat de Here God niet meer boos is. Hij bemiddelt in de ruzie. Hij maakt er vrede van. Vrede tussen God en mensen door het verlossingswerk van de Here Jezus.

Het is belangrijk om te weten dat de Here Jezus Zelf mens werd, want een mens moest de schuld wegnemen. Het is ook belangrijk om te weten dat de Here Jezus zonder zonden was. Hij is daardoor de enige mens die voor ons kon betalen. Hij bedekt de zonden die wij vanaf onze geboorte al doen. Hij doet de schuld weg.