Catechismus - Zondag 10


In Zondag 9 hebben we je iets verteld over het werk van God de Vader. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Vandaag willen je iets leren over het werk dat God de Vader nu nog doet. We leren je ook een moeilijk woord: voorzienigheid. Lees je mee?Lezen: Job 1Zingen: Psalm 104:8

Job

In de Bijbel heb je net het verhaal van Job gelezen. Je hebt gelezen hoeveel ellende Job kreeg te verwerken. Hij had het heel goed, hij was een rijk man, hij had veel kinderen. Maar toen de satan, met toestemming van de Here God, Job veel moeite en verdriet gaf, had Job niets meer over. Job was een gelovig man. In de Bijbel kun je lezen dat Job op de Here vertrouwde. Dus zul je ook wel verwachten dat het met Job dan altijd goed zal blijven gaan. Hij gelooft toch in de Here, hij is toch een kind van God? Toch is dat niet waar. Ook kinderen van de Here maken erge dingen mee. Misschien weet je daar zelf wel voorbeelden van. Kinderen of ouders die ziek worden en sterven, mensen die hun baan verliezen en geen geld meer hebben. In de wereld zie je nog meer ellende, oorlogen, armoede, hongersnood, ernstige ziektes, orkanen (denk aan de Filippijnen), aardbevingen. De Here kan dit toch niet willen? God is toch een God van liefde? Laat Hij dit dan allemaal toe?

Ellende

Deze laatste vragen lijken wel vragen van een ongelovige. Van ongelovige mensen krijg je vaak deze vragen te horen. Zij willen niet geloven in een God die zoveel ellende toelaat.

Wij weten wel beter. De ellende, en ook onze ellende, komt door de zonde. Het is de schuld van de mensen zelf. Door onszelf is de zonde in de wereld gekomen. Wij keerden ons af van de Here, daardoor leven wij nu in ellende. Wij kozen ervoor om te luisteren naar de satan. Maar, zul je denken, de Here is toch veel sterker dan elke orkaanwind, elke ziekte, elke vijand? Hij kan toch de ellende wel tegenhouden. Hij kan er toch wel voor zorgen dat Zijn kinderen niets overkomt? Ja, dat kan de Here allemaal wel. Hij is machtiger en sterker dan ieder dier, ieder mens en elke orkaan. Toch houdt Hij het niet tegen. Denk maar aan het verhaal van Job. De Here God houdt de satan niet tegen om Job arm, ongelukkig en ziek te maken.

Wij kunnen dit alles niet begrijpen. Toch begrijp je het misschien iets beter nadat je het volgende voorbeeld hebt gelezen. Je vader en je moeder houden veel van jou. Maar vinden ze alles goed wat je doet? Of zeggen ze soms ook dat je iets niet mag?

Als het goede ouders zijn dan zullen ze soms ook iets verbieden en niet alles aan je geven wat jij maar wil. Stel je voor dat ze je alles gaven wat je wou hebben, en dat je nooit straf kreeg. Dan werd je een verwend en onmogelijk kind! Zo is het ook met de Here. Hij laat ook verdriet, ellende en ziekte toe zodat je de Here niet vergeet en steeds tot Hem bidt. Je moet laten zien dat je in alles op de Here God vertrouwt.

Voorzienigheid

Nu komen we bij het moeilijke woord: voorzienigheid. Gods voorzienigheid betekent dat de Here alles in Zijn Hand heeft. Hij zorgt voor alle schepselen. Hij regeert de wereld. Hij zorgt dat in de lente het gras, de bloemen en de bomen groeien. En in de zomer laat Hij het bloeien. De Here zorgt voor regen en voor droogte, voor vruchtbare en onvruchtbare jaren, voor eten en drinken, voor gezondheid en ziekte, voor rijkdom en armoede. Alles wat ons overkomt, komt uit Gods Vaderhand. Dit is belangrijk om te weten zodat je bij alles wat je overkomt geduldig kan zijn. Je moet niet opstandig en boos worden, maar je moet op de Here blijven vertrouwen. Want alle schepselen kunnen zich niet bewegen als God het niet wil. Hij houdt iedereen vast in Zijn Vaderhand.

Ook de satan kan niets doen zonder dat God dat wil. De satan doet al zijn best om Gods kinderen van God af te trekken. Denk maar aan het verhaal van Job. Toch blijft de Here de baas. Hij zal je niet loslaten, maar blijft voor je zorgen.

Verwerkingsvragen

1. Noem eens iets op van de rijkdom van Job.2. Wie kwam voor de troon van Here?3. Wat mocht satan doen bij Job?4. Op wie bleef Job vertrouwen?5. Hoe is de zonde en de ellende in de wereld gekomen?6. Wat betekent: Gods voorzienigheid?