Catechismus - Zondag 8


Weet je nog dat we in de vorige zondag zagen dat de Apostolische geloofsbelijdenis in het kort opnoemt wat we allemaal geloven? Over deze geloofsbelijdenis gaat zondag 8 verder. Vandaag zullen we zien dat de Apostolische geloofs-belijdenis in drie hoofdstukken is in te delen. Ook zullen we je iets vertellen over de drie-enige God. Lezen: Matteüs 28:16-20 Zingen: Gezang 19:4

Drie delen

Pak Zondag 8 uit je Kerkboek er maar eens bij. Kijk eens bij Zondag 7, daar zie je de Apostolische geloofs-belijdenis staan. Je ziet de twaalf artikelen. Je ziet ook voor artikel 1 een Romeinse één, voor artikel 2 een Romeinse twee, en voor artikel 8 een Romeinse 3 staan.

Dit betekent dat de Apostolische geloofsbelijdenis eigenlijk drie delen heeft. Er wordt kort iets gezegd over drie personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Over God de Vader belijden we dat Hij de wereld heeft gemaakt. In de artikelen over zondag 9 en 10 zullen we je hier meer over vertellen.

Het tweede deel gaat over God de Zoon en onze verlossing. We belijden Zijn geboorte in Betlehem, Zijn lijden en sterven op Golgotha, Zijn opstanding, Zijn hemelvaart. En als laatste Zijn terugkomst, eens op de Jongste dag.

In deel drie belijden we dat de Heilige Geest er ook is. We geloven dat Hij met Pinksteren is uitgestort en dat Hij voor de Kerk zorgt.

Eén+één+één=één!

Nu komen we bij iets wat door mensen niet te begrijpen is. Bij andere (zelfbedachte) goden kom je dit ook niet tegen. Als mensen zelf een afgod verzinnen is het altijd één persoon. Denk maar aan Allah (moslims) of Boeddha (boeddhisten). Er bestaat maar één God en deze God is de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God waar je over kan lezen in de Bijbel.

De Here God zegt Zelf in Zijn Woord dat Hij drie-enig is. Dit betekent dat er drie personen zijn. Toch is er maar één God.

De Bijbel begint er gelijk mee. En God zeide: er zij licht, En God zag dat het goed was. Hier lees je dat God in enkelvoud over Zichzelf praat. Hij is dus één persoon. In Deuteronomium 6:4 lees je: hoor, Israël, de HERE is onze God, de HERE is één.

Drie-eenheid

Ongelovigen en mensen met zelfbedachte godsdiensten lachen om de christenen. Christenen geloven namelijk in een drie-enige God. Dit is in de ogen van andere mensen bespottelijk. Zelfs de Jehova-getuigen, die de Bijbel goed kennen, geloven niet in de drie-eenheid.

Toch spreekt de Here duidelijk over Zichzelf als een drie-enige God. We moeten bij alle twijfels ook altijd kijken naar wat Here God zelf erover in Zijn Woord zegt. We kunnen nooit vertrouwen op ons eigen verstand.

Bij de doop van de Here Jezus in de Jordaan lezen we van de Zoon die gedoopt wordt, de stem van de Vader uit de hemel en de Heilige Geest, die als een duif naar beneden komt.

Ook het stukje wat je net hebt gelezen uit Matteüs 28 is het bewijs van de drie-eenheid. De Here Jezus geeft de opdracht om de mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Here Jezus zegt het dus Zelf! We kunnen dus niet om de drie-eenheid heen. Daarom kunnen we ook elke zondag de zegen van meekrijgen. De genade van de Here Jezus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. (2 Korintiërs 13:13).

Ons verstand kan de drie-eenheid niet begrijpen, en dat hoeft ook niet. Veel mensen willen eerst iets begrijpen en zien voordat ze het geloven. Dat kan in dit geval niet. We moeten gewoon vertrouwen op Gods Woord.