Catechismus - Zondag 7


De vorige keer heb je kunnen lezen over het verlossingsplan van God de Vader. Zijn Zoon werd onze Middelaar. Hij is mens geworden net als wij, maar dan zonder de zonde. De Here Jezus heeft voor onze zonden betaald. Vandaag zullen we je uitleggen voor wie Hij gestorven is.Lezen: Handelingen 3:11-16 Zingen: Gezang 16

Voor wie?

De Here Jezus, Gods Zoon, is mens geworden en heeft betaald voor de zonden. Toch kun je niet zeggen dat Hij voor de zonden van alle mensen heeft betaald (alverzoening). Alleen de mensen die in God geloven en zijn beloften aannemen zijn verlost van de zonden. Er zijn heel veel mensen op de wereld die zich niets van God aantrekken, zij zijn goddeloos. Deze mensen gaan niet naar de kerk, bidden niet tot de Here en doen dingen die de Here juist verboden heeft, zij spotten met de Here. Zij zijn niet verlost van hun zonden. Als deze mensen sterven, zullen zij straf van de Here krijgen.

Toch is het niet zo dat wij goede mensen zijn omdat wij wel geloven. De Here werkt met zijn Geest in ons, zodat wij in Gods beloften geloven. Als de Here dat niet deed, waren wij net zo als de ongelovigen. Het is dus genade van de Here dat Hij ons het geloof geeft, zodat wij weten dat de Here Jezus voor onze zonden heeft betaald.

Geloof

Wij geloven in Gods beloften, maar wat is geloven eigenlijk? Geloven is dat je zeker weet dat het waar is wat in de Bijbel staat. Je weet zeker dat wat God daarin aan ons vertelt, ook waar is. Je vertrouwt erop.

Stel je eens voor dat je per ongeluk een raam hebt ingeschopt met voetballen. Je weet niet hoe je dit op moet lossen. Je gaat naar je ouders om hulp te vragen. Je weet dat ze boos zullen zijn, toch vertrouw je erop dat ze je ook helpen. Je weet dat gewoon. Ze zorgen altijd goed voor je, dus zullen ze je nu ook beschermen en helpen. Je hebt vertrouwen in ze. Zo is het ook met God de Vader. We vertrouwen op Hem, en op zijn beloften. We weten zeker dat Hij zijn beloften ook echt uitvoert. We weten dus ook zeker dat de Here Jezus voor onze zonden is gestorven, de Here God heeft dit Zelf beloofd in zijn verbond.

Sommige mensen vragen hun leven lang zich af of Gods beloften wel voor hun zijn. Als je op een reformatorische school zit, herken je deze gedachte misschien wel. Deze mensen twijfelen dus eigenlijk aan Gods Woord. Ze weten niet zeker of God ook echt doet wat Hij zegt. Dit is niet goed! De Here doet altijd wat Hij belooft. Mensen trekken soms hun beloften in, maar de Here niet. Je mag er dus op vertrouwen dat Gods beloften ook voor jou zijn. De Here heeft jou uitgekozen, Hij heeft een verbond met je gesloten. Als teken daarvan ben je gedoopt. De Here breekt zijn beloften nooit! Daar mag je op vertrouwen.

De Apostolische geloofsbelijdenis

Misschien ken je wel een ongelovig kind uit de straat. Het kan zo maar zijn dat dit kind aan jou vraagt wat je eigenlijk gelooft. Tja, wat geloof jij nu eigenlijk?

Je kent veel Bijbelverhalen, maar dat is veel te veel om zo even op straat te vertellen. Je kunt moeilijk alle verhalen over de schepping, over Abraham, over David en over de Here Jezus vertellen. Het is wel heel belangrijk om deze verhalen allemaal te kennen, want het zijn verhalen over de Here God. Maar om kort te vertellen wat je gelooft, kun je beter de Apostolische geloofsbelijdenis gebruiken. Hierin staat in het kort wat je gelooft. Je gelooft in een drie├źnige God. Je gelooft in God de Vader, die de wereld heeft gemaakt, je gelooft in God de Zoon, die voor onze zonden betaald heeft, en je gelooft in God de Heilige Geest, die in ons werkt, zodat we de Here gaan dienen.

In de Apostolische geloofsbelijdenis staan 12 zinnen over dingen die in de Bijbel staan. Vooral over het werk van de Here Jezus wordt er veel gezegd. Want juist de verlossing door de Here Jezus is voor ons erg belangrijk. Daardoor kunnen wij Gods kinderen zijn. De apostelen hebben ons hierover verteld. In Handelingen 3 heb je zojuist gelezen over Petrus. Hij hield een toespraak en ook hij vertelde over het lijden en sterven van de Here Jezus.

De Apostolische geloofsbelijdenis is niet door de apostelen gemaakt, dit zou je misschien kunnen denken als je naar de naam kijkt. De Apostolische geloofsbelijdenis vertelt de leer uit de Bijbel die ook door de apostelen is verteld.