Nehemia


Nehemia in Jeruzalem (1)

De vorige keer hebben we gelezen over Ezra. We hebben gelezen dat de mannen van het volk Israël met vreemde vrouwen gingen trouwen. Ezra stuurde die vrouwen weg zodat de mannen de HERE weer gingen dienen. Deze keer lezen we over Nehemia. Hij gaat naar Jeruzalem om de stadsmuur te herbouwen. Lees je mee?

Nehemia krijgt bezoek

In het paleis van koning Arthasasta in Perzië werkt een Joodse man. Hij is de schenker van de koning en zijn gasten. Alleen hij mag de wijn inschenken voor de koning en zijn gasten. Deze schenker heet Nehemia. Nehemia krijgt in het paleis bezoek van zijn broer Hanani en nog een paar andere Joden. Ze komen niet zomaar Ze zijn bezorgd. Bezorgd over de stad Jeruzalem. Het gaat daar niet goed. En dat is heel erg, want Jeruzalem is de stad van God. De HERE wil daar wonen en zijn heerlijkheid laten zien. Maar nog steeds is de stadsmuur van Jeruzalem niet herbouwd. Dat is erg gevaarlijk want daardoor is Jeruzalem niet beschermd tegen vijanden.

Hoe kan het nu dat de stadsmuur nog niet herbouwd is? De Joden die in Jeruzalem wonen, dachten alleen aan zichzelf. Ze zien niet dat het hun taak is om de stadsmuur te herstellen, ze zijn zorgeloos. Nehemia luistert naar het verhaal van zijn broer en is erg verdrietig. Hij vraagt aan de HERE of Hij de Joden wil vergeven dat ze ondankbaar zijn en alleen aan zichzelf denken. Ook vraagt hij of de HERE ervoor wil zorgen dat hij op reis kan naar Jeruzalem. Dan kan hij de Joden terechtwijzen en zelf voor de herbouw van de muur zorgen.

Nehemia gaat op reis

Na vier maanden wordt er in het paleis een feest gehouden. Nehemia schenkt wijn in voor de koning. De koning ziet het verdrietige gezicht van Nehemia en vraagt wat er aan de hand is. Nehemia vertelt waarom hij zo verdrietig is en vraagt of hij naar Jeruzalem mag. Dit betekent dat Nehemia een tijd lang niet kan werken voor de koning. Daarom vraagt de koning hoe lang hij denkt weg te blijven. Nehemia denkt dat het wel twaalf jaar kan duren. Dat is een lange tijd! Toch geeft de koning toestemming. Nehemia mag naar Juda gaan om de stadsmuur van Jeruzalem te herstellen. Hij wordt daar de stadhouder van de koning. Hij mag daar regeren in naam van de koning. Als Nehemia vertrekt, krijgt hij soldaten, ruiters mee en een heleboel balken en planken om te gebruiken voor de herbouw van de stadsmuur. Er wordt goed voor hem gezorgd. De HERE heeft zijn gebed verhoord: Nehemia mag naar Jeruzalem!

Nehemia onderzoekt de stadsmuur

Nehemia bekijkt 's nachts de muren en de poorten van Jeruzalem. De volgende dag roept hij het stadsbestuur bij elkaar. Hij bespreekt met de mannen wat er allemaal moet gebeuren aan de muren en de poorten. De mannen beloven dat ze Nehemia zullen helpen en dat de stad Jeruzalem weer opgeknapt zal worden.

Niet iedereen vindt het fijn dat Nehemia in Jeruzalem is. Zo ook drie mannen. Deze mannen zijn stadhouders van de volken die rondom Juda wonen. Ze heten Sanballat, Tobia en Gesem. Ze worden boos als ze horen dat Jeruzalem weer hersteld wordt. Eigenlijk zijn ze bang. Bang dat Jeruzalem en Juda heel erg machtig worden. Machtiger dan hun eigen gebied. Maar wat nog het ergste is De mannen haten de God van de Joden.

Gevaar!

De drie mannen gaan naar Jeruzalem toe en bespotten Nehemia. Nehemia vindt dat de mannen niets te maken hebben met de herbouw van Jeruzalem. De mannen worden hier nog bozer van en maken een gemene afspraak. Ze willen proberen om de Joden 's nachts te doden.

Ondertussen zijn de Joden al bezig om de muren en poorten van Jeruzalem te herstellen. Terwijl ze aan het bouwen zijn, wordt Nehemia gewaarschuwd voor het gevaar dat er dreigt. Nehemia geeft de helft van de Joden wapens. Deze Joden moeten de bouwers beschermen. De bouwers zelf hebben ook een wapen mee. Nehemia is bij de bouw aanwezig maar ook een man die op de bazuin kan blazen als er gevaar is. Dat is wel handig, want dan zijn alle Joden in één keer gewaarschuwd, waar ze ook aan het werk zijn. Tobias en Sanballat komen een aantal keren kijken bij het werk. Ze zien daar de Joden hard aan het werk. Ze spotten met de Joden. Ook proberen ze Nehemia buiten de stad te lokken om hem te doden. Gelukkig gaat Nehemia niet met hen mee

Hoe dit verhaal verder gaat, lezen we de volgende keer.