Blij leven op aarde


Heb jij je wel eens voorgesteld hoe je leven zou zijn als je niet in de HERE zou geloven? Als je niet met en voor Hem zou leven? Wat zou je dan denken over de wereld, over het leven, over de toekomst? Misschien zou je net als veel anderen zeggen: dont worry, be happy. Maar is er niet meer dan dat?

Kees stelt zich voor

Ik ben Kees. Ik doe VMBO om straks verder te gaan in de bouw. De crisis maakt mij soms wel bang. Ik hoor op tv over Griekenland en Spanje. Op het journaal zeggen ze ook dat onze economie voor de zoveelste keer achter elkaar gekrompen is. Mijn vader stemt SP. Samen alles delen. Hij denkt dat het dan beter wordt. Maar ik weet het niet. Deze partij komt voort uit de communistische partij van vroeger. En het communisme maakt ook niet alles goed. Dat heb ik bij geschiedenis wel geleerd. Dan hadden we het over Rusland en over Oost-Duitsland na de oorlog. Nee, het communisme werkt niet. Eigenlijk weet ik niet wat zou helpen om de wereld beter te maken. Vroeger dachten ze dat het goed zou komen door te vertrouwen op de rede, op het verstand. Ze zeiden dat alle mensen gelijk zijn en dat iedereen dezelfde rechten heeft. Dat is ook de basis van de Verenigde Naties. Die hebben allerlei mensenrechten opgesteld en landen hebben beloofd dat ze die willen houden. Maar ook daardoor wordt de wereld niet echt beter. Er is nog steeds oorlog. Och, ik denk er maar niet te veel over na. Niets aan. Ik doe gewoon mijn ding en ik zie wel.

Geen doel

Jongeren die niet geloven. Hoe staan die in het leven? Vaak zoals Kees. Jongeren voelen zich vreemd in een ingewikkelde wereld. Er gebeurt veel, maar alles gebeurt bij toeval. Heel onzeker. Er is geen God die de dingen ergens naartoe leidt. Zelfs het ontstaan van de wereld door de oerknal was toeval. Nu allerlei dingen niet gewerkt hebben om de wereld te verbeteren (het communisme, de uitvindingen, het verstand) geloven veel jongeren niet meer dat ze de wereld onder controle hebben of kunnen veranderen. Ze zetten hun levens niet in voor een groter doel. Ze zoeken plezier, geld en veiligheid. De wereldproblemen zijn toch te groot om op te lossen. En zonder God zijn er ook geen regels. Dan is er geen goed of fout. En wie zou jou moeten vertellen hoe het allemaal moet? Je doet gewoon wat jezelf goed vindt of wat goed voelt. De wereld is toevallig ontstaan. De wereld is ingewikkeld en slecht. De jongeren hebben er zelf geen invloed op. Dus zoeken ze naar plezier. En straks? Straks sterven ze. Dood is dood.

Gods Woord

En wij? Moeten wij ook met onzekerheid en leegte, met doelloosheid leven? Nee. Uit Gods Woord mogen we weten dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft tot Zijn eer. Dat wij onderkoningen zijn over Zijn schepping. Dat we nu door de zonde inderdaad in een gebroken wereld leven. Maar we mogen weten dat God Zijn Zoon gegeven heeft tot verzoening. Dat Hij daarom toch onze Vader is. Dat Hij al het kwade bij ons weg wil houden of anders voor ons wil laten meewerken ten goede. Uit Zijn Woord mogen we weten dat Hij haastig heen werkt naar de Jongste Dag. Zo leven wij niet met een vage oerknal, maar wij hebben een verleden, de schepping. We hebben een taak in het heden, de aarde regeren als onderkoning en God eren. We hebben een rijke, rijke toekomst. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar zullen wij Gods volk zijn en Hij zal bij ons wonen.

Daarnaar mogen wij uitzien. Naar de wederkomst van onze Here Jezus. Wij hebben hoop en blijdschap. Uit de duisternis heeft de HERE ons geroepen tot Zijn wonderbaar licht. Wij mogen een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk van God zijn. Dat maakt ons blij! Laten we dan ook dicht bij de HERE leven. Hem loven omdat Hij ons het offer van Zijn Zoon gaf en de hulp van Zijn Geest geeft. Laten we God danken omdat we alles mogen weten uit Zijn Woord. Laten we Hem dan ook alles vragen wat we nodig hebben om tot Gods eer te leven. Want Hij heeft ons in het licht geplaatst om de grote daden te verkondigen van Hem (1 Petr. 2:9).

Zo staan wij in de wereld. Tussen al die jongeren die van Hem niet weten. Die hun eigen ding doen en opgaan in plezier maken. Die zelf wel beslissen wat ze doen zullen. De HERE heeft ons op onze plaats gezet om aan de wereld te laten zien hoe goed het is om kind van Hem te mogen zijn. Om zo aan de anderen die niets weten van God, Zijn Licht te laten zien.