Esther en het werk van de HEERE (3)


Esther ontmoet de koning

In het vorige artikel hebben we gelezen over het gemene plan van Haman. Hij wilde alle Joden doden. Ook kreeg Esther de opdracht om naar de koning te gaan. Ze moest daar om genade smeken voor haar volk. Een gevaarlijke opdracht. In dit artikel lezen we hoe dit verder afloopt. Het verhaal staat in Esther 5 en 6.

Wat vraagt Esther?

Esther en haar hofdames zijn aan het vasten, net als alle andere Joden. Als het de 3e dag is, trekt Esther haar koninklijke kleed aan. Ze maakt zich klaar om naar de koning te gaan.

Een levensgevaarlijke opdracht. Niemand mag ongevraagd bij de koning komen. Zelfs de koningin niet! Zal de koning Esther de gouden scepter toereiken? Voor de troonzaal blijft Esther staan. De koning kan haar zien vanaf de troon. De koning is niet boos en reikt Esther de gouden scepter.

Als Esther dichterbij komt en de scepter aanraakt, wil de koning weten wat Esther komt doen. De koning wil Esther wel alles geven wat ze vraagt. Zelfs als het de helft van zijn koninkrijk is! Esther vraagt aan de koning of hij met Haman bij haar wil komen eten. De koning vraagt zich af of dit wel echt de vraag is die Esther wil stellen.

De koning komt samen met Haman bij Esther eten. Tijdens de maaltijd vraagt koning Ahasveros wat Esther hem wil vragen. Esther vraagt opnieuw of de koning met Haman bij haar wil komen eten. Dan zal ze ook zeggen wat ze wil vragen! Haman gaat blij naar huis, hij mag nog een keer bij de koningin eten! Als Haman door de poort loopt, ziet hij Mordechai. Mordechai buigt weer niet voor Haman. Hier is hij erg boos over!

Opschepper Haman!

Haman wil graag aan zijn vrouw en vrienden vertellen wat hij allemaal heeft meegemaakt. Daarom nodigt hij ze uit. Als iedereen er is, begint Haman op te scheppen. Eerst over hoe rijk hij is en over de zonen die hij heeft. Daarna schept hij erover op dat koningin Esther hem had uitgekozen om bij haar te eten. Twee keer zelfs! Ook vertelt hij over Mordechai die niet wil buigen voor hem. Hij moppert hierover.

Zeres, de vrouw van Haman, weet een oplossing: maak een galg van 25 meter hoog en laat Mordechai daaraan ophangen morgen. Als Mordechai gestorven is, kan je fijn samen eten met de koning en Esther. Dat vindt Haman nog eens een goed idee! Hij laat gelijk een galg maken.

Koning Ahasveros kan niet slapen

Diezelfde nacht zorgt de HEERE ervoor dat koning Ahasveros niet kan slapen. Hij laat zich voorlezen door een van zijn hovelingen. Het boek waaruit hij wordt voorgelezen is het boek van de kronieken, het dagboek van het paleis.

De koning hoort het verhaal van de samenzwering van Bigthan en Theres en hoe Mordechai ervoor gezorgd heeft dat de koning niet gedood werd. (Lees het maar eens terug in het tweede artikel over Esther.) De koning vraagt zich af of Mordechai wel eer heeft ontvangen en een beloning heeft gehad. Dat was niet zo.

De hoogmoed van Haman

De volgende ochtend is Haman al vroeg bij de koning. Hij wil aan de koning vragen of hij Mordechai mag doden. Maar eerst heeft de koning een vraag aan Haman. Hij vraagt: wat moeten wij doen met een man die de koning wil eren zodat alle mensen het zien? De koning bedoelde natuurlijk Mordechai, want hij had de gevaarlijke samenzwering ontdekt. Maar Haman dacht aan zichzelf. Hij dacht: de koning wil mij laten eren! Hij geeft daarom als antwoord: de man die geëerd wordt, moet een koninklijke mantel aan, een kroon op zijn hoofd en moet door de stad rijden op het paard van de koning. Ondertussen moet een man dan roepen: zo doet men met de man die door de koning geëerd wordt! Haman zag zichzelf al helemaal zitten op het paard!

Maar dat valt tegen! De koning geeft hem de opdracht om Mordechai te halen. Haman moet met hem precies doen zoals hij zelf verteld heeft. Haman vindt het verschrikkelijk. Nu moet hij Mordechai gaan prijzen in de stad. En hij wilde eigenlijk vragen of hij Mordechai mocht doden. Maar Haman moet de koning gehoorzamen. Daarom krijgt Mordechai een koninklijke mantel aan en een kroon op zijn hoofd. Daarna loopt Haman met Mordechai door de stad. Na deze gebeurtenis gaat Mordechai weer zitten in de poort. Haman gaat verdrietig en boos naar huis. Haman had allerlei plannen met Mordechai. Ook koning Ahasveros had een plan met Mordechai. Maar er is er maar Eén die alles in zijn hand heeft en regeert: dat is de HEERE!

Hoe dit verhaal verder gaat, lezen we de volgende keer.