Esther en het werk van de HEERE (2)


Hamans plan tegen de Joden

De vorige keer hebben we gelezen dat koningin Vasthi niet langer koningin mocht zijn. Koning Ahasveros ging op zoek naar een nieuwe koningin. Esther, een Joods meisje, werd koningin in plaats van Vasthi. Deze week lezen we over Mordechai en Haman. Dit verhaal staat in Esther 3 en 4.

Mordechai ontdekt een samenzwering

Mordechai gaat elke dag naar de poort van het paleis. Hij hoopt daar nieuws over Esther te horen. Op een dag hoort hij een gesprek tussen twee kamerlingen van de koning. De kamerlingen Bightan en Theres zijn boos op de koning en maken een plan om koning Ahasveros te doden. Mordechai wil dit voorkomen. Hij stuurt een bericht naar Esther waarin hij het plan van de kamerlingen vertelt. Esther vertelt het namens Mordechai aan de koning. Bightan en Theres bekennen schuld en worden gedood. Mordechai wordt niet beloond voor zijn snelle optreden. Maar alles wat er gebeurd is, wordt wel opgeschreven in het boek van de kronieken. Dat is een soort dagboek waarin elke dag de gebeurtenissen uit het paleis worden opschreven.

Haman haat Mordechai

Haman is een belangrijke man voor koning Ahasveros. De koning vertrouwt Haman helemaal. Daarom is Haman nog belangrijker dan de andere vorsten in het Perzische rijk. Haman is een nakomeling van de Amalekieten. De Amalekieten waren vijanden van het volk Israƫl. Iedereen moet voor Haman een buiging maken als hij voorbij komt. Haman is daar erg trots op. Alle mensen moeten voor hem buigen hij lijkt wel een god! Elke dag geniet hij ervan als hij door de paleispoort loopt. Alle mensen buigen voor hem. Behalve de Jood Mordechai. De knechten van de koning waarschuwen Mordechai dat hij dat wel moet doen. Maar Mordechai buigt niet voor Haman. De dienaren van Haman vertellen dat Mordechai niet voor hem buigt. Wat is Haman daar boos om! Haman laat het er niet bij zitten. Hij kan natuurlijk alleen Mordechai laten doden. Die straf vindt hij te weinig, want hij haat het hele Joodse volk. Haman wil alle Joden laten doden!

Het gemene plan van Haman

Haman kan niet zomaar alle Joden doden. Hij heeft daarvoor toestemming nodig van koning Ahasveros. Hij vraagt dat op een gemene manier. Haman vertelt de koning het volgende: Er is een volk dat zich niet aan uw wetten houdt. Het volk heeft zijn eigen wetten. Dat is gevaarlijk. Het lijkt mij daarom goed om dit volk niet te laten leven. Ik wil graag een bevel laten uitgaan waarin staat dat dit volk gedood moet worden. Ik zal 10.000 talenten zilver in de schatkist doen als u toestemming geeft. Haman bedoelt natuurlijk het Joodse volk. Maar dat vertelt hij niet aan de koning. Het lijkt alsof Haman al zijn geld over heeft om het Perzische volk te verlossen van het slechte Joodse volk. Wat een bedrog, wat erg! En wat zal koning Ahasveros doen? De koning vertrouwt Haman helemaal en geeft hem zijn zegelring. Haman mag doen met het Joodse volk wat hij wil. Haman stuurt brieven naar alle delen van het koninkrijk van koning Ahasveros. In de brief staat dat op de 13e dag van de maand Adar (voor ons de maand maart) alle Joden gedood moeten worden. De brief wordt door Haman verzegeld met de koninklijke zegelring. Dat betekent dat het besluit niet meer teruggedraaid kan worden.

De Joden hebben verdriet

De Joden en ook Mordechai horen van het bevel. Ze zijn erg verdrietig. Mordechai scheurt zijn mantel, doet een zak om en strooit as op zijn hoofd. Dat is een teken van zware rouw. Zo loopt hij door de stad tot de paleispoort. Esther hoort dat Mordechai in rouw voor de paleispoort staat. Ze schrikt daarvan en brengt hem kleren, zodat hij zijn rouwkleren weg kan doen. Dat wil Mordechai niet. Esther begrijpt dat er iets ergs aan de hand is. Ze stuurt de knecht Hatak naar Mordechai om te vragen wat er gebeurd is. Mordechai vertelt alles aan Hatak.

De opdracht voor Esther

Mordechai heeft ook een opdracht voor Esther: ga naar de koning en smeek hem om genade voor het Joodse volk. Dat is niet zomaar een opdracht. De koningin mag de koning niet ongevraagd bezoeken. Het is levensgevaarlijk om naar de koning te gaan als je niet door hem geroepen bent. Alleen als de koning zijn gouden scepter naar koningin Esther toereikt, mag ze blijven leven. Esther moet dus haar leven wagen voor haar eigen Joodse volk. Esther geeft Hatak een boodschap mee voor Mordechai. Alle Joden in Susan moeten bij elkaar komen om te bidden en te vasten. Drie dagen en nachten mogen ze niet eten en drinken. Ook Esther en haar hofdames zullen vasten. Daarna zal Esther naar de koning gaan. Een spannende en moeilijke tijd voor de Joden. Als wij het moeilijk hebben, thuis of op school, moeten we bidden tot de HEERE. Hij zal ons dan helpen, dat weten we zeker! Toch lezen we hier niet dat Mordechai en Esther de hulp van de HEERE vragen. Dat is erg want we moeten trouw zijn aan de HEERE en altijd naar Hem toegaan. Maar toch helpt de HEERE zijn volk wel! Hoe dit verhaal verder gaat lezen we de volgende keer