Esther en het werk van de HEERE (1)


Esther wordt koningin!

Het volk Israel leefde in ballingschap. Het volk was ongehoorzaam en weggestuurd uit hun eigen land. Ze moesten in een vreemd land leven.De profeet Jeremia profeteerde dat de Joden na ongeveer 70 jaar weer naar hun eigen land mochten terugkeren. De HEERE vervulde die profetie: van koning Kores mochten de Joden weer terug naar hun eigen land Juda. Dat was fijn! Gods Geest bestuurde het doen van deze koning, zodat de profetie in vervulling ging. Veel Joden gingen niet terug naar het beloofde land. Ook Mordechai en zijn nicht Esther gingen niet terug. Over Esther en het werk van de HEERE gaan de komende artikelen. Lees je mee in je Bijbel in Esther 1 en 2?

Koning Ahasveros viert feest

Koning Ahasveros is koning over het grote Perzische rijk. Hij is erg machtig en regeert over 127 landen. Het paleis van de koning staat in de burcht Susan.

Koning Ahasveros wil tegen de Grieken vechten. Voordat hij dat gaat doen, roept hij alle vorsten en stadhouders van het Perziche rijk bij elkaar voor een feest. Het feest duurt nu al een half jaar. Als afsluiting van het feest geeft de koning een maaltijd voor alle mannen in het paleis. Ze drinken wijn uit gouden bekers en bekijken de prachtige versieringen van het paleis.

Bij de maaltijd zijn geen vrouwen. De vrouwen worden apart gehouden door de mannen.

Koningin Vasthi wil niet bij de koning komen

Koningin Vasthi is de vrouw van koning Ahasveros. De koningin geeft de vrouwen in het paleis een maaltijd. De laatste feestdag is aangebroken. Koning Ahasveros is door de wijn erg vrolijk geworden. Hij geeft aan de zeven kamerlingen de opdracht om koningin Vasthi te halen. Ze moet haar kroon opzetten en aan de mannen op het feest laten zien hoe mooi ze is.

De kamerlingen gaan op weg met de boodschap, maar komen zonder de koningin terug. Koningin Vasthi wil niet komen. Ze wil niet bekeken worden door al die mannen. Ze weet dat het niet goed is om zich te laten bekijken door mannen.

Koning Ahasveros is boos!

Wat is koning Ahasveros boos als hij hoort dan koningin Vasthi niet wil komen. Hij vraagt hulp aan de vorsten die hem altijd helpen. Wat moet hij doen met deze ongehoorzame koningin?

De vorst Memuchan geeft een advies: Als de vrouwen horen dat de koningin niet naar haar man wil luisteren dan worden misschien andere vrouwen ook wel ongehoorzaam aan hun man. Koningin Vasthi moet daarom worden verstoten. Ze mag geen koningin meer zijn. Als de vrouwen in het Perzische rijk horen dat de koningin verstoten is dan blijven ze vast wel hun man gehoorzamen.

Koning Ahasveros vindt het advies goed. Koningin Vasthi wordt verstoten. In heel het Perzische rijk wordt bekend gemaakt waarom de koningin verstoten is.

Nu lijkt het alsof koningin Vasthi het verkeerd heeft gedaan. Maar dat is niet waar. Koning Ahasveros doet het fout. Hij mag niet op deze zondige manier met de koningin omgaan.

Een nieuwe koningin

Koning Ahasveros is niet boos meer. Hij denkt terug aan koningin Vasthi en dat hij haar heeft weggestuurd. De raadgevers van de koning merken dit en maken een plan: alle mooie meisjes in het Perzische rijk moeten naar de burcht Susan gebracht worden. Daar moet Hegaï hen mooie kleren en sieraden geven. De koning kiest het mooiste meisje en zij zal koningin worden.

De koning vindt het een goed plan en zo gebeurt het

Vlakbij het paleis wonen de Joodse mensen Mordechai en Hadassa. Hadassa wordt later Esther genoemd. Mordechai zorgt voor zijn nichtje Esther, omdat ze geen vader en moeder meer heeft.

Mordechai en Esther zijn niet teruggegaan naar Juda toen dat mocht van koning Kores. Ze zijn blijven wonen in het Perzische rijk. Dat is niet goed. De Here roept hen om terug te gaan naar het beloofde land om daar met Zijn volk te leven.

Esther is een knap meisje en wordt daarom ook naar de burcht Susan gebracht. Ze mag van Mordechai niet vertellen dat ze een Joods meisje is.

Esther komt in een huis met alle andere knappe meisjes. Elke dag komt Mordechai bij het vrouwenhuis om te kijken hoe het met zijn nichtje Esther is. Een jaar lang worden alle meisje heel goed verzorgd. Daarna moeten ze om de beurt bij koning Ahasveros komen, zodat de koning het mooiste meisje uit kan kiezen.

Eindelijk is ook Esther aan de beurt. Ze mag van Hegaï mooie, bijzondere kleren en sieraden aandoen, maar dat wil Esther niet. Ze vindt wat ze heeft mooi genoeg. Koning Ahasveros vindt Esther het mooiste en liefste meisje. Hij besluit om Esther koningin te maken en zet haar een kroon op het hoofd.

Het is feest in het Perzische rijk. Na vier jaar is er weer een nieuwe koningin!

Het werk van de HEERE

Koningin Vasthi werd verstoten doordat de koning zondig met haar omging. In plaats van haar werd het Joodse meisje Esther koningin.

Dit gebeurde niet zomaar. We zien de HEERE hier aan het werk. Dwars door de ongehoorzaamheid van mensen zorgde de HEERE voor de bewaring van Zijn volk door Esther koningin te maken.

Hoe het verhaal verder gaat en wat de HEERE nog meer doet, horen we de volgende keer