Profeten in dienst van God


Jesaja en koning Hizkia (2)

De vorige keer lazen we over koning Hizkia. Hij wilde de HERE dienen en herstelde daarom de tempeldienst. Alle afgoden moesten weg. Ook werd het Pascha weer gevierd. De mensen dienden de HEERE weer. Dat is fijn! We zagen dat koning Sanherib van Assyrië met een groot leger naar Juda kwam. Koning Hizkia werd bang en bedacht een plan in plaats van op de HERE te vertrouwen en Hem om raad te vragen. Deze keer lezen we of het plan van Hizkia is gelukt en wat de profeet Jesaja vertelt aan de koning.

Koning Hizkia geeft geschenken

Koning Hizkia heeft als plan bedacht dat hij Sanherib geschenken gaat geven. Hij hoopt dat Sanherib Jeruzalem dan niet zal innemen. Sanherib wil 300 talenten zilver en 30 talenten goud van koning Hizkia hebben. Koning Hizkia moet veel moeite doen om dat geld bij elkaar te krijgen. Hij haalt al het zilver uit de tempel en het paleis. Op de tempeldeuren zit een laagje goud. Dat laat hij er ook afschrapen.

Koning Sanherib krijgt de geschenken van koning Hizkia. Nu hoeft koning Hizkia niet meer bang te zijn, toch? Toch wel! Sanherib is niet eerlijk. Als hij de geschenken heeft gekregen, stuurt hij toch een sterk leger naar Jeruzalem toe. Er komen ook drie voorname mannen mee met het leger: de opperbevelhebber Tartan, de hoveling Rabsaris en de generaal Rabsaké. Het lijkt wel alsof ze Jeruzalem willen aanvallen. Toch doen ze dat niet. Ze willen koning Hizkia en het volk zo bang maken dat ze zich overgeven aan Assyrië. Dat is gemeen!

De boodschap van Rabsaké

De drie mannen willen met koning Hizkia praten. De koning komt niet zelf naar buiten. Hij stuurt drie afgevaardigden: Eljakim, Sebna en Joah. Deze drie mannen moeten luisteren wat de Assyrische mannen willen.

Rabsaké begint te praten. Hij spot met de koning en met de HERE. Ook vertelt hij hoe groot en machtig het Assyrische leger is. Hij zegt dat koning Hizkia de HERE boos heeft gemaakt door de tempel te vernieuwen. Dat is erg! Het tegenovergestelde is juist waar: de HERE vond het fijn dat de mensen Hem weer gingen dienen. Rabsaké vertelt dit omdat hij wil dat de mensen boos worden op koning Hizkia. Hij roept: ‘Vertrouw koning Hizkia niet! Hij zegt wel dat de HERE bij jullie is maar dat is niet zo! Ga maar naar koning Sanherib, bij hem kunnen jullie wel veilig wonen!’

Eljakim, Sebna en Joah en het hele volk horen alles wat Rabsaké zegt. Maar niemand reageert op Rabsaké. Van koning Hizkia mocht niemand iets zeggen.

Eljakim, Sebna en Joah vertellen aan koning Hizkia wat Rabsaké allemaal gezegd heeft. Koning Hizkia is hier erg verdrietig van. Daarom scheurt hij zijn mantel, doet een zak om. Ook gaat hij naar de tempel om te bidden.

De troostvolle belofte

Koning Hizkia wil ook dat Jesaja voor het land en het volk gaat bidden tot de HEERE. Daarom gaan Eljakim, Sebna en de oudsten van de priesters naar Jesaja toe om hem dat te vragen.

Als de mannen bij Jesaja komen, heeft Jesaja een fijne boodschap voor hen. Hij mag namens de HERE zeggen: ‘Je hoeft niet bang te zijn voor de Assyrische koning. De HERE zal hem verschrikt naar zijn eigen land terug laten gaan en daar zal hij sterven!’

Wat een rijke belofte horen deze mannen van Jesaja en wat zal koning Hizkia hier blij mee zijn!

Nog 1 keer proberen …

Ondertussen hoort koning Sanherib dat de koning van Egypte met een leger naar hem toekomt om oorlog met hem te voeren. Hij moet dus snel terug. De HERE heeft het Egyptische leger naar Sanherib toegestuurd. Wat Jesaja mocht profeteren, is gebeurd: koning Sanherib keert verschrikt terug naar zijn eigen land.

Maar … eerst wil hij nog een keer proberen om koning Hizkia bang te maken. Hij stuurt koning Hizkia een brief waarin allemaal spottende en bedreigende berichten staan.

Koning Hizkia gaat naar de tempel en legt de brief op de grond neer voor de HERE. Hij bidt tot de HERE of God hen uit de hand van Sanherib wil verlossen. Dan zullen alle volken weten dat de HERE alleen God is!

De HERE verlost!

De HERE verhoort het gebed van koning Hizkia. Dat mocht de profeet Jesaja al voorspellen. Jesaja stuurt een boodschapper naar de koning met de boodschap: de HERE zal de Assyriërs vernietigen! En ook wij weten het allemaal: wat de HERE belooft dat doet Hij ook!

Nog diezelfde nacht stuurt de HERE een engel naar het leger van Sanherib. De engel doodt daar 185.000 soldaten.

Als Sanherib en zijn officieren de volgende ochtend wakker worden, ontdekken ze wat er is gebeurd. Sanherib vertrekt naar Ninevé. Als hij in Ninevé gekomen is, gaat hij naar de tempel van de afgod Nisroch. Terwijl hij voor het afgod knielt, wordt hij gedood door zijn twee zonen. De HERE heeft gedaan wat hij belooft had! De HERE heeft Juda verlost van de vijanden. Ook laat de HERE hier zien dat hij almachtig is. Hij laat niet met zich spotten!

Ook wij moeten ons aan de wet van de HERE houden. Ook moeten we vertrouwen op de HERE als bijvoorbeeld alles goed gaat thuis en op school. Maar ook vertrouwen op de HERE als je verdrietig of boos bent. Want wij krijgen van de HERE ook een belofte: Hij zorgt voor je en doet wat Hij belooft! Dat geloof jij toch ook?