Profeten in dienst van God


Jona is ongehoorzaam

Vandaag vertellen we jullie een verhaal over een profeet van de Here God. Deze profeet luistert eerst niet naar de Here en vlucht weg. De Here zorgt op een wonderlijke manier dat hij toch luistert.

Op de vlucht

In de havenstad Jafo aan de Middellandse Zee (later wordt deze plaats Joppe genoemd, en nu heet zij Tel-Aviv) loopt een man te zoeken naar een schip. Hij zoekt een schip dat op weg gaat naar Tarsis. Hij vraagt aan de schippers waar ze heen gaan. Als hij een schip vindt, gaat hij erop. Deze man heet Jona. Hij heeft een opdracht van de Here gekregen.

De Here God zei tegen Jona: ‘Jona, ga naar de stad Ninevé en vertel de mensen dat Ik boos op hun ben.’

Jona besluit te vluchten. Hij gaat op een schip naar Tarsis, ver weg van Ninevé. Daar kan God hem niet vinden! Toch?

De storm

De reis begint goed, maar onderweg komt er een grote storm. De Here zorgt voor een sterke wind en zware storm. De mensen op het schip worden er bang van. Ze roepen allemaal tot hun eigen afgod. Ze denken dat de afgoden hun kunnen helpen. Ze smeken dat de storm mag gaan liggen, maar dat gebeurt niet. Dat is ook logisch, want afgoden kunnen niets.

De mensen op het schip horen de boot kraken en zijn bang dat het schip vergaat in de storm. Misschien breekt het schip wel in tweeën! Het schip zal dan zinken en de mensen erop zullen verdrinken.

Ze maken het schip wat lichter door lading overboord te gooien. Zo zal het schip het langer houden.

De mensen op het schip maken zich dus erg druk. Alleen één man niet. Dit is Jona, die ligt te slapen in het ruim van het schip. De baas van het schip maakt hem wakker en vraagt hem waarom hij slaapt terwijl er groot gevaar is!

De mensen op het schip besluiten om het lot te gaan werpen, zodat ze erachter komen aan wie het ligt dat er zo’n zware storm is. Het lot wijst Jona aan.

En dan vertelt Jona dat hij in de Here God gelooft en dat God hem een opdracht had gegeven. En dat hij die opdracht niet wou uitvoeren.

Hij moest naar Ninevé gaan om daar de mensen te vertellen dat de Here God boos op hen is omdat ze verkeerde dingen doen. Jona wil dit niet vertellen. Vandaar dat hij gevlucht is.

Hij zegt tegen de mensen op het schip dat ze hem wel overboord mogen gooien, dan zal de storm gaan liggen. De schippers willen dit eerst niet, want in deze diepe zee verdrinkt iemand die erin wordt gegooid. Ze proberen naar de haven te roeien, maar dit lukt niet. Ze roepen tot God dat zij onschuldig zijn, maar de storm wordt heviger. De golven worden hoger en de angst bij de mensen wordt ook al groter.

En dan besluiten ze toch maar de profeet Jona overboord te gooien. En als dit gebeurd is, wordt de zee gelijk rustiger. De wind wordt stil, de golven gaan liggen. Ze hebben het gered!

Ze brengen een offer aan de Here, omdat ze dankbaar zijn dat de Here hun leven heeft gespaard. En hoe het met Jona is afgelopen?? Daar willen ze liever niet aan denken.

De vis

En Jona…? Jona wordt opgegeten door een grote vis. De Here zorgt daarvoor. De Here weet wel waar Jona is en Hij wil dat Jona naar Ninevé gaat.

Jona zit drie dagen en drie nachten in de vis. En daar bidt hij tot de Here. Hij belijdt dat de Here God is. De Here heeft hem gemaakt en heeft voor hem gezorgd. Ook op zee heeft de Here voor hem gezorgd. Hij heeft de vis gestuurd. Jona looft de Here in de buik van de vis.

Na drie dagen geeft God opdracht aan de vis om Jona uit te spugen op het strand. Jona is gered!

Dieren

Hieronder zie je Bijbelse namen.

Al deze personen hebben iets met een dier beleefd.

Vul achter elke naam een dier of dieren in.

Kies uit de volgende dieren:

ezelinnen, vis, slang (3x), berinnen, ezel (2x), leeuw, schapen