Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Home

Welkom op de website van DE BAZUIN

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. (2 Timótheüs 3: 16-17)

 

Contact

Mocht u vragen hebben of reacties n.a.v. het blad en/of de website, stuur dan gerust een bericht naar de secretaris: D.J. Bolt
email: secr.debazuin@gmail.com
 

Abonnement en bezorging

Voor abonnementen en bezorging van DE BAZUIN kunt u zich wenden tot: mevr. S. Admiraal-Prins
email: administratie@debazuin.nl